Postanowienia ogólne

§1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.pasiekapucer.2hi.pl jest gospodarstwo rolne Pasieka Pucer Dariusz i Małgorzata Pucer z siedzibą 11-410 Barciany Pastwiska7 , NIP: 742-144-14-49.

Warunki dokonywania zakupów

§2. Pasieka PUCER prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.pasiekapucer.2hi.pl

§3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email pasiekapucer@wp.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

§4. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

§5. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§6. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

Oferta i realizacja zakupów

§7. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup ( faktura- na życzenie klienta).

§8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

§9. Wszystkie ceny podawane w sklepie pasiekapucer.2hi.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

§10. Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

Reklamacje i gwarancje

§11. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, zamawiający może zażądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli pasiekapucer.2hi.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.


Zapoznaj się z artykułem: Jak zgłosić reklamacje >>

Zwroty

§12. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy pod warunkiem nienaruszenia przedmiotu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Zapoznaj się z artykułem: Jak dokonać zwrotu lub wymiany >>

Postanowienia końcowe

§13. pasiekapucer.2hi.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

§14. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: pasiekapucer@wp.pl

§15. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane pasiekapucer.2hi.pl Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.

§16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.