Postanowienia ogólne

§1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.pasiekapucer.eu jest gospodarstwo rolne Pasieka Pucer Dariusz i Małgorzata Pucer z siedzibą 11-410 Barciany Pastwiska7 , NIP: 742-144-14-49.

Warunki dokonywania zakupów

§2. Pasieka PUCER prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.pasiekapucer.eu

§3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email pasiekapucer@wp.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

§4. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

§5. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§6. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

Oferta i realizacja zakupów

§7. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup ( faktura- na życzenie klienta).

§8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

§9. Wszystkie ceny podawane w sklepie pasiekapucer.eu są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

§10. Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn. Płatność zwracana jest w terminie 3 dni roboczych.

WYSYŁKA 

§11. Paczki wysyłamy wyłącznie na terenie kraju firmą kurierską DPD dostawa w ciągu 48 godzin od wysyłki. Nie wysyłamy towaru za zaliczeniem pocztowym.

Towar zamówiony w sklepie wysyłamy w terminie 1-2 dni roboczych od daty wpływu zapłaty na rachunek bankowy.

Większość paczek wysyłamy na bieżąco w przeciągu 24 - 48 godzin od daty zapłaty, jednak zastrzegamy sobie czas na dłuższy termin realizacji.

e-book wysyłany jest e-mailem bez dodatkowych kosztów wysyłki.

§12. W przypadku zamówień zestawów prezentowych w ilościach większych niż 30 szt. prosimy o kontakt przed zakupem w celu uzgodnienia terminu realizacji.

§13. Koszt przesyłki (na terenie kraju) do 30 kg wynosi 18,99 zł  i  zostanie automatycznie wyliczony po dokonaniu zakupu. Koszt wysyłki poza Polskę po uzgodnieniu. Przy zamówieniu o wartości 399,00 zł. przesyłka jest bezpłatna.

Reklamacje i gwarancje

§14. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, zamawiający może zażądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli pasiekapucer.eu nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.


W celu złożenia reklamacji przejdź do zakładki Informacje - Formularz reklamacyjny znajdującej się na dole strony lub wyślij wiadomość na adres e-mail: pasiekapucer.@wp.pl

Zwroty

§15. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy pod warunkiem nienaruszenia przedmiotu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. W przypadku zwrotu, sprzedawca zwraca cenę towaru wraz z kosztami wysyłki.

Zapoznaj się z artykułem: Wymiana i zwroty znajdującym się na dole strony.

Polityka prywatności

§16.Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że dane osobowe podane w formularzu są warunkiem podjęcia działań w celu zawarcia umowy/ warunkiem zawarcia umowy i mogą być:

• przetwarzane w celu - niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art.6 ust.1 pkt. b, c w/w rozporządzenia;

• przekazywane podmiotom przetwarzającym w celu realizacji powyższych zadań - biuro rachunkowe - podmiot odpowiedzialny za księgowanie wpłat;

• przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny dla spełnienia obowiązków zawartych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych;

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych jest Pasieka Pucer DARIUSZ PUCER dane kontaktowe: tel +48 508381243,508381244, siedziba: Pastwiska 7, 11-410 Barciany, numer NIP: PL7421441449.

Administrator danych osobowych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

§17. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: pasiekapucer@wp.pl

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że dane osobowe podane w formularzu są warunkiem podjęcia działań w celu zawarcia umowy/ warunkiem zawarcia umowy i mogą być:

• przetwarzane w celu - niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art.6 ust.1 pkt. b, c w/w rozporządzenia;

• przekazywane podmiotom przetwarzającym w celu realizacji powyższych zadań - biuro rachunkowe - podmiot odpowiedzialny za księgowanie wpłat;

• przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny dla spełnienia obowiązków zawartych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych;

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego. 

§18. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane pasiekapucer.eu Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.

Postanowienia końcowe

§19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.