--------------------------------------------------------------

miejscowość, data

 

Dane Klienta:

 

------------------------------------------------------------------------------

imię i nazwisko

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

adres zamieszkania, telefon, adres e-mail

Zgłoszenie reklamacyjne

 

Proszę o rozpatrzenie reklamacji na produkt:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nazwa produktu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

numer zamówienia, numer faktury VAT

 

Rodzaj uszkodzenia (zaznacz właściwą opcję):

nieszczelne opakowanie (produkt zepsuty) uszkodzenie w transporcie produkt przeterminowany

produkt niezgodny z zamówieniem inne

Opis uszkodzenia :

 

 

 

 

 

 

 

 

Roszczenia (zaznacz właściwe):

 

wymiana zwrot gotówki naprawa

 

 

---------------------------------------------------

czytelny podpis klienta

Do wypełnionego formularza reklamacji dołączam kopię lub oryginał dowodu zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych. Towar prosimy przesłać na adres: Pasieka PUCER 11-410 Barciany Pastwiska 7

Koszty przesyłki pokrywa Nabywca.