Procedura składania reklamacji

 

1.  Reklamację należy zgłaszać pisemnie ( email, list ), natychmiast po stwierdzeniu wady lub uszkodzenia towaru.

2.  Wypełniony protokół reklamacji powinien zawierać:

 

Dane adresowe i kontaktowe reklamującego.

Nazwę reklamowanego produktu, cenę i datę zakupu.

Dokładny opis wady lub uszkodzenia łącznie z informacją, w jakich okolicznościach powstało.

3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu sprzedaży ( Faktura VAT, ).

 

4. Reklamowany produkt razem z  wypełnionym protokołem reklamacyjnym i dokumentem sprzedaży należy przesłać na adres siedziby firmy w celu wydania opinii przez nasz dział serwisowy.

5. Koszt przesyłki uszkodzonego lub wadliwego produktu do serwisu pokrywa reklamujący. Zastrzegamy że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. 

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, o decyzji klient zostanie poinformowany drogą pisemną (email, list). W przypadku decyzji pozytywnej, klient otrzyma nowy egzemplarz reklamowanego produktu lub zwrot pieniędzy.

7. Koszty po reklamacyjnej przesyłki zwrotnej do klienta pokrywa gospodarstwo Pasieka PUCER.

 

Dane do wysyłki

Pasieka PUCER 11-410 Barciany Pastwiska7